Hätäensiapu (8H):


Hätäensiapukurssi antaa perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteissa sekä tavallisimmissa sairauskohtauksissa ja erilaisissa auttamistilanteissa toimimiseen mm. liikenneonnettomuudessa. Kurssille voi osallistua ilman aiempaa kokemusta ensiavusta. Kurssin suorittanut saa SPR:n hätäensiaputodistuksen ja pätevyysrekisteröinnin, joka on voimassa kolme vuotta. Kurssilla voi myös päivittää kerran voimassaolevan EA 1® - tai EA 2® -todistuksen seuraavaksi kolmeksi vuodeksi.

Hätäensiavun aiheita ovat mm: Toiminta auttamistilanteessa, tajuttoman auttaminen, elvytys ja defibrilaattorin käyttö, vierasesine hengitysteissä, sairauskohtaukset sekä suuret verenvuodot, haavat ja palovammat. Kurssi sisältää paljon käytännön harjoituksia.