Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttikoulutus


Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttikoulutuksen tavoitteena on:
  • auttaa koulutettavia ymmärtämään, että turhien riskien välttäminen ja onnettomuuksien ennaltaehkäisy kannattaa aina
  • antaa jokaiselle työntekijälle valmiudet huolehtia omasta ja lähimmäistensä turvallisuudesta silloin, kun jotain odottamatonta tapahtuu työpaikalla
  • antavat koulutettaville perusteet omakohtaiselle vaaratilanteisiin varautumiselle
Kurssin ja siihen kuuluvan tutkinnon suorittaminen oikeuttaa saamaan henkilökohtaisen Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakortin. Kortti on voimassa viisi vuotta.