Tulitöiden turvallisuuskoulutus


Tulityöt ovat töitä, joissa syntyy kipinöitä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja jotka aiheuttavat palovaaran. Tulitöiden turvallisuuskoulutus antaa kattavasti tietoa tulityöpaikoista, tulipalon vaaroista, vahinkojen ennaltaehkäisystä, säännöksistä, vaihtoehtoisista työmenetelmistä sekä lisää henkilöstön alkusammutustaitoja. Tulitöitä tekevällä on oltava voimassa oleva tulityökortti. Tulityökortin voimassaoloaika on viisi vuotta.

Uudistunut tulityökorttikoulutus sisältää katto ja vedeneristys tulityökortin eli yhdestä koulutuksesta saa uuden kortin joka pitää sisällään molemmat.

Kurssi on päivän mittainen.

Koulutukseen kuuluvat seuraavat aihealueet:
  • Tulity√∂ turvallisesti
  • Vastuut ja velvollisuudet
  • Tulity√∂riskit eri toimintaymp√§rist√∂ss√§
  • Turvatoimet eri toimintaymp√§rist√∂ss√§
  • Suojausharjoitus
  • Toiminta onnettomuustilanteessa
  • Alkusammutusharjoitus
  • Koe