Väkivaltatilanteisiin varautuminen ja toiminta

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työpaikoille jossa on lisääntynyt väkivallan uhka.
Työ ja työolosuhteet on järjestettävä siten, että väkivallan uhka ja väkivaltatilanteet ehkäistään mahdollisuuksien mukaan ennakolta. (Työturvallisuuslaki 738/2002)
Koulutuksemme sisältönä
  • Ennakointi
  • Aggressiivisen henkilön kohtaaminen
  • Toiminta väkivalta ja väkivallan uhkatilanteissa
  • Itsepuolustus
  • Työpaikan riskikartoitus
  • Perusteet työturvallisuuslainsäädännöstä


Koulutuksen kesto 4 h tuntia, lisäksi koulutukseen liittyy tilojen arviointi.