EA1 (16 t)


EA1® -kurssi on kaksipäiväinen ensiapukurssi, joka antaa hyvät tiedot ja -taidot auttaa ja hätätilanteessa sekä tavallisimmissa sairauskohtauksissa ja erilaisissa auttamistilanteissa toimimiseen, mm. liikenneonnettomuudessa. Kurssille voi osallistua ilman aiempaa kokemusta ensiavusta. Kurssin suorittanut saa SPR:n EA1®- todistuksen ja pätevyysrekisteröinnin, joka on voimassa kolme vuotta.

EA1 ®-kurssin aiheita ovat mm: Toiminta auttamistilanteessa, tajuttoman auttaminen, elvytys ja defibrilaattorin käyttö, vierasesine hengitysteissä, sairauskohtaukset, suuret verenvuodot, haavat ja palovammat, muut tapaturmat sekä murtumat ja nivelvammat. Kurssi sisältää paljon käytännön harjoituksia.