Trukkikurssi


VNa 403/2008
Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta
14 § Erityiset pätevyysvaatimukset
"Trukin ja henkilönostimen kuljettajalla on oltava sen käyttöön työnantajan antama kirjallinen lupa. Työnantajan on ennen luvan antamista varmistettava, että kuljettajalla on riittävät kyvyt ja taidot työvälineen käyttämiseen".
Tämä laki astui voimaan 1.1.2009

Useissa yrityksissä on edellytetty trukin käyttäjiltä koulutusta ja ajokortin kaltaista todistusta saadusta koulutuksesta jo aiemmin.

Trukin kuljettajalla on kyseisen asetuksen voimaantulon jälkeen eli 1.1.2009 lähtien oltava työnantajan kirjallinen lupa asianomaisen työvälineen kuljettamiseen tai erillinen TRUKKIKORTTI.

Ennen luvan antamista on työnantajan, laitteen luovuttajan tai vuokraajan, opastuksella ja käyttökokeella tai muulla luotettavalla tavalla (erillinen trukkikortti) varmistettava, että työntekijä osaa kuljettaa trukkia, ja että hän osaa oikeat ja turvalliset toimintatavat laitteen käyttöympäristössä (pysäyttäminen, hallintalaitteiden käyttö, kaatumisriskit, ym.).

Tule suorittamaan trukinkuljettajan turvallisuus- ja käyttökoulutus.
Koulutuksen pituus on 1 ‚Äď 2 pv, kohderyhm√§st√§ riippuen.

Koulutuksen suoritettuasi saat kuvallisen trukin kuljettajakortin ja todistuksen kurssin suorittamisesta.