Hätäensiapukoulutus


Tavoitteenamme on ensiapuvalmiuksien ja hätäensiavussa tarvittavien tietojen ja taitojen
opettaminen käytännön läheisesti oman ensiapukouluttajan avulla. Koulutus sopii erittäin hyvin henkilöille joilla ei ole aikaisempaa kokemusta hätäensiavusta tai henkilöille, joilla on tarvetta päivittää tai kerrata aikaisemmin opittuja hätäensiaputaitoja.

Koulutuksessa käydään läpi tilanteita joita voi sattua jokapäiväisessä elämässä ja johon tarvitaan kiireellisesti hätäensiapua.(sydänkohtaukset, tukehtumiset, sairaskohtaukset, verenvuodot ja sokki).

Räätälöimme kurssien sisällön huomioiden työpaikan olosuhteet ja tapaturmariskit.

Kurssin vakiosisältö on seuraava:
  • Toiminta tapahtumapaikalla: tilannearvio, hätäensiavusta hätäilmoitukseen
  • Potilaan tutkiminen hätäensiapua varten
  • Elvytystapahtuma: hengityksen ja sydämentoiminnan turvaaminen, peruselvytys, tajuttomuus
  • Sairauskohtaukset, pyörtyminen, rintakipu, epilepsia, diabetes
  • Verenvuodot ja sokki
.