Tieturva I


Tieturva I -kurssi on tarkoitettu kaikille yleisellä tiellä, kadulla tai muulla liikennealueella työskenteleville.
Sen tavoitteena on lisätä työnjohdon ja työntekijöiden työ- ja liikenneturvallisuuteen liittyvää tietämystä sekä yhdenmukaistaa liikenteen ohjausta tiellä tehtävässä työssä. Se perehdyttää osallistujat teillä tehtävien töiden riskeihin ja siihen, kuinka vaarat tunnistetaan ja hallitaan.
Kurssin ja siihen kuuluvan tutkinnon suorittaminen oikeuttaa saamaan henkilökohtaisen Tieturva 1 -kortin. Kortti on voimassa viisi vuotta.