ENSIAPU  koulutus

2 päivän koulutus Ensiapu 1 (EA 1)

EA1 on kaiken kattava 16 h peruskurssi. Siinä käydään läpi kaikki yleisimmät hätätilanteet teoriassa sekä niiden ensiapua harjoitellen. Kurssista saa tarvittaessa Punaisen Ristin EA 1 - kortin.

Kurssisisältönä mm.:
  • hätäilmoituksen tekeminen hätäkeskukseen 112
  • elvytys
  • tajuttoman ensiapu
  • yleisimmät sairaskohtaukset
  • haavojen, nyrjähdysten ja murtumien ensiapu
  • sokin ensiapu
  • myrkytysten ensiapu
  • liikenneonnettomuustilanteessa toimiminen
  • toiminta onnettomuuen sattuessa ja autettavan kohtaaminen
  • paleltumien ja palovammojen ensiapu.
Järjestämme myös EA2 koulutuksia.

Kysy Tarjousta :
Tarmo Kemppainen
0445341697